Общи условия

Общи условия за ползване

ПРЕГЛЕД НА ТАЗИ ПОЛИТИКА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „КАМЕН БРЯГ“ ЕООД

В „Камен бряг“ ЕООД („ние“, „нас“, „наш“) редовно събираме и използваме лични данни за потребителите, които посещават нашите музеи, или посещават нашите уебсайтове. Личните данни са всяка информация, която може да се използва за идентифициране на вас като физическо лице. Защитата на вашите лични данни е много важна за нас и ние разбираме отговорностите ни да се справяме с Вашите лични данни внимателно, да ги поддържаме и да спазваме законовите изисквания.

Целта на тази политика за поверителност („Политика“) е да даде ясно обяснение за това кога, защо и как събираме и използваме личните данни. Ние я проектирахме, за да бъде максимално удобна за потребителя, за да Ви улесним при намирането на най-важната за вас информация.

Моля, прочетете внимателно тази политика. Тя предоставя важна информация за това как използваме лични данни и обяснява законните ви права. Настоящата Политика няма за цел да замени условията на всеки договор, който имате с нас, или каквито и да е права, които може да имате на разположение съгласно приложимите закони за защита на данните.

Ние ще правим промени от време на време в настоящата Политика, за да я поддържаме актуална или да спазваме законовите изисквания или промени в начина, по който извършваме дейността си. Ще се уверим, че сте запознати със съществени промени, като изпратим имейл съобщение до имейл адреса, който ни предоставихте наскоро, или като публикуваме известие на всеки съответен уебсайт, така че да сте наясно с дейностите по обработка на данни преди Вие да продължавате да се ангажирате с нас. Препоръчваме Ви редовно да проверявате и преглеждате тези правила, така че винаги да знаете каква информация събираме, как я използваме и на кого я споделяме.

Съдържание:

Кой отговаря за обработката на личните ви данни?

КАКВИ лични данни събираме?

КОГА събираме Вашите лични данни?

С какви ЦЕЛИ използваме Вашите лични данни и каква е ПРАВНАТА БАЗА?

С кого споделяме Вашите лични данни?

Директен маркетинг.

Международни трансфери.

Профилиране.

Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Какви са Вашите права?

Контакт и оплаквания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПРАВНА ОСНОВА ЗА ПРЕРАБОТКА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – РЕЧНИК.

 

 1. Кой е отговорен за обработването на личните Ви данни?

„Камен бряг“ ООД с Булстат:148109341 е българска развлекателна компания със седалище и адрес на управление ул. „Андрей Сахаров“ 2, Гранд Мол, етаж 1, Варна. Нашият бизнес е за създаване на уникални, запомнящи се и удовлетворяващи музейни изживявания.

„Камен Бриг“ ООД е отговорен за събирането на информация за вас е администраторът на данни.

 1. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Във връзка с потенциални клиенти, съществуващи клиенти и настоящи клиенти и музейни посетители („потребители“) събираме следните данни:

Информация, която предоставяте чрез попълване на формуляри на нашия сайт. Това включва информация, предоставена по време на регистрацията, за да използвате нашия сайт, да се абонирате за нашата услуга, да публикувате материали или да поискате допълнителни услуги. Ще ви помолим за информация, когато съобщите за проблем с нашия сайт.

Подробности за всякакви опасения, ако се свържете с нас с въпрос или проблем.

Когато попълните анкета, за да ни кажете какъв е бил Вашият опит в нашите музеи и как можем да го подобрим, въпреки че не е нужно да отговаряте на въпросите в анкетите.

Подробности за транзакциите, които извършвате чрез нашия сайт, и за изпълнението на Вашите резервации, включително данните за вашата кредитна / дебитна карта.

Подробности за Вашите посещения на сайта ни, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници и други комуникационни данни, независимо дали това се изисква за нашите собствени платежни цели или по друг начин, и ресурсите, до които имате достъп.

Вашето име, адрес, телефонен номер и / или имейл адрес, за да се свържем с Вас с подробности за Вашата резервация или в редките случаи, когато трябва да се свържем спешно с Вас във връзка с Вашата резервация.

Това включва събирането на данни за връзка като Вашето име, адрес, дата на раждане, телефонен номер и имейл адрес, подробности за ангажимента, включително историята на покупките и историята на посещенията в музея, Вашите маркетингови предпочитания, включително абониране по интереси в маркетингови списъци, възражения, данни за уебсайта, данни за устройствата, включително IP адреси и подробности за историята на браузъра ви, типа на браузъра и честотата на сесиите и „бисквитките“. За повече подробности относно „бисквитките“, моля, вижте правилата ни за „бисквитките“ по-долу.

 1. Кога събираме Вашите лични данни?

Потребителите

Ние ще събираме информация директно от Вас, когато се регистрирате за имейл бюлетин от уебсайт на музей, при покупка на билет, когато правите резервация за билет по телефона, когато участвате в  проучване, или когато се свържете с нас с въпроси или предложения.

Ние също така наблюдаваме и записваме телефонни обаждания, когато ни се обадите директно да се запишете за да получавате маркетингово съдържание (когато е необходимо, вижте раздел 6 за повече подробности),.

Когато някой кандидатства за семеен билет или участва в конкурс от Ваше име, информацията за Вас при тези обстоятелства ще ни бъде предоставена непряко от член на семейството Ви или от друго трето лице.

При извънредни обстоятелства и спешни случаи, ние също ще събираме информация за Вас косвено от други източници, където смятаме, че това е необходимо, за да гарантираме сигурността на нашите музеи. Тези други източници могат да включват публични регистри и социални медийни платформи.

Ние няма да събираме съзнателно никакви лични данни за деца с цел маркетинг, без да посочваме, че тази информация трябва да бъде предоставена само с родителско съгласие, ако това се изисква от приложимите закони. Затова „Камен Бряг“ ЕООД ще използва само личните данни от деца, доколкото това е разрешено от закона, когато е получено необходимото съгласие на родителите или настойника.

 1. С КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И КАКВА Е ПРАВНАТА ОСНОВА?

Ние ще използваме вашите лични данни, за да:

се уверим, че съдържанието от нашитте сайтове е представено по най-ефективния начин за Вас и за Вашия компютър.

да Ви предоставим информация, продукти или услуги, които Вие поискате от нас или които смятаме, че може да Ви интересуват, когато сте се съгласили да се свържем с Вас за такива цели.

изпълняваме задълженията си, произтичащи от договори, сключени между Вас и нас.

Ви позволяват да участвате в интерактивни функции на нашата услуга, когато решите да го направите.

Ви уведомяваме за промени в нашата услуга.

Можем да Ви изпратим и маркетингови материали (където имаме съответните разрешения, както е обяснено по-подробно по-долу в раздел 6). Този процес вероятно включва профилиране, а в раздел 8 на тази политика е предоставена повече информация за това. Също така ще трябва да използваме Вашите лични данни за цели, свързани с нашите законови и регулаторни задължения.

Трябва да установим правно основание да използваме Вашите лични данни, така че ние ще се уверим, че ние използваме Вашите лични данни само за целите, посочени в този Раздел 4 и в Приложение 1, когато сме удовлетворени, че:

Нашето използване на Вашите лични данни е необходимо за изпълнение на договор или за предприемане на действия за сключване на договор с Вас (напр. Да управлявате резервацията си за билети за вход в музей), или използването на Вашите лични данни е необходимо, за да се спази съответното правно или регулаторно задължение, на което сме подложени (напр. да спазваме изискванията на КЗП), или

използването на Вашите лични данни е необходимо, за да поддържаме „легитимни интереси“, които имаме като бизнес (например, за да подобрим продуктите си или да извършим анализи в нашите набори от данни), при условие че винаги се извършва по начин, който е пропорционален и че винаги се спазват Вашите права за поверителност.

Когато това се изисква съгласно отделни закони, ние също така ще гарантираме, че сте се включили в изпращане на маркетингови материали – вижте раздел 6 по-долу за повече подробности. Моля, вижте Приложение 1 за повече подробности относно законните ни интереси.

Преди да съберем и / или използваме специални категории данни, ние ще установим допълнително законно основание на посочените по-горе, което ще ни позволи да използваме тази информация. Това допълнително изключение обикновено е:

вашето изрично съгласие;

учредяването, упражняването или защитата от нас или от трети лица на правни искове; или

специално освобождаване, предвидено в местното законодателство на държавите-членки на ЕС и на други държави, прилагащи ГДРП.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако преди това ви казахме, че разчитаме на съгласието като основа за нашите обработващи дейности, занапред, ние няма да разчитаме на това правно основание, освен ако не сме заявили, че са в тази Политика.

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ. Ако предоставите Вашето изрично съгласие, за да ни позволите да обработим специалните Ви категории данни, можете да оттеглите съгласието си за такава обработка по всяко време. Трябва обаче да сте наясно, че ако решите да оттеглите вашето съгласие, ще Ви кажем повече за възможните последици, включително ако това означава, че някои услуги (по-специално, когато кандидатствате за кариерен пропуск) вече не могат да бъдат предоставени.

 1. С кого споделяме вашите лични данни?

Също така споделяме данните с трети страни, за да подпомогнем управлението на нашия бизнес и да предоставяме услуги. Тези трети страни може от време на време да имат нужда от достъп до Вашите лични данни и да включват:

доставчици на услуги, които помагат да управляват нашите IT и back office системи и да подпомогнат нашите дейности по управление на взаимоотношенията с клиентите, по-специално Google, Paypal, Stripe Communications и Facebook.

нашите регулатори, които включват КЗП, както и други регулаторни органи и правоприлагащи органи в ЕU. и по целия свят,

адвокати и други фирми за професионални услуги (включително нашите одитори).

Също така, ако искаме да продадем част от нашия бизнес, ще трябва да прехвърлим Вашите лични данни на купувача.

 1. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Можем да използваме Вашите лични данни, за да Ви изпратим директни маркетингови съобщения за нашите музеи, опит или свързаните с тях услуги. Това ще бъде под формата на електронна поща, пост, SMS или насочени онлайн реклами.

Когато изискваме изрично съгласие за директния маркетинг в съответствие с Правилата за поверителност и електронни съобщения, ще поискаме Вашето съгласие.

В противен случай, за неелектронния маркетинг или когато можем да разчитаме на леко освобождаване от участие в съответствие с Правилата за поверителност и електронни съобщения, ще разчитаме на законните ни интереси за целите на GDPR, както е описано подробно в раздел 4 и допълнение 1.

Имате право да престанете да получавате директен маркетинг по всяко време – можете да го направите, като следвате връзките за отказване в електронните съобщения (като имейли) или като се свържете с нас, като използвате данните в секция 11.

Ние също така използваме Вашите лични данни за персонализиране на реклами, оферти и съдържание, предоставени Ви на базата на Вашите посещения и / или използване на нашите музейни уеб сайтове или други мобилни приложения, платформи или услуги и анализиране на ефективността на тези реклами, оферти и съдържание, както и взаимодействието с тях. Също така може да Ви препоръчаме съдържание въз основа на информацията, която сме събрали за Вас и Вашите навици за гледане. Това представлява „профилиране“ и в раздел 8 на тази политика се предоставя повече информация за това.

 1. Международни трансфери

Някои лица, с които „Камен бряг“ ЕООД споделя Вашите данни, както и нашите доставчици на услуги, които имат достъп до Вашите лични данни, се намират извън Европейския съюз. Също така може да споделяме Вашите лични данни в чужбина, например ако получим правна или регулаторна молба от чужд правоохранителен орган.

Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всеки международен трансфер на информация ще бъде внимателно управляван, за да защити Вашите права и интереси, по-специално ние ще:

предаваме Вашите лични данни само в държави, за които се признава, че осигуряват адекватно ниво на правна защита в съответствие с член 45 от GDPR; или да гарантират, че трансферите извън Европейския съюз са предмет на подходяща правна защита – например клаузите за образци на ЕС съгласно член 46, параграф 2 от ГСРП и / или споразумението

ЕС – US Privacy Shield за защита на личните данни, прехвърлени в САЩ (за повече подробности, моля, вижте https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en ).

Имате право да ни поискате повече информация за гаранциите, които сме въвели, както е посочено по-горе. Свържете се с нас, както е посочено в раздел 11, ако желаете да получите допълнителна информация или да поискате копие, когато защитата е документирана (която може да бъде редактирана, за да се осигури поверителност).

 1. ПРОФИЛИРАНЕ

„Автоматизирано вземане на решения“ се отнася до решение, което се взема само чрез автоматизираната обработка на Вашите лични данни – това означава обработка, като се използва например програмен код или алгоритъм, който не включва човешка намеса.

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения, но ние извършваме профилиране, като използваме автоматизирана обработка, за да приспособяваме маркетинговите материали за конкретен клиент.

Когато имаме разрешения за изпращане на актуализации за маркетинг на потребителите, можем да използваме профилирането, за да гарантираме, че маркетинговите материали са съобразени с предпочитанията Ви и с това, което според нас ще ви заинтересува.

При определени обстоятелства ще бъде възможно да се изведе определена информация за Вас от резултатът от профилиране, който може да включва специални категории лични данни, но няма да направим това, освен ако не сме получили Вашето изрично съгласие за това.

 1. КОЛКО ДЪЛГО ДЪРЖИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Ще запазим Вашите лични данни толкова дълго, колкото е разумно необходимо за целите, изброени в Раздел 4 на тази Политика. По-специално, когато не е имало взаимодействие от страна на потребител (например покупка, отворен имейл, регистрация в бюлетин), записът ще бъде архивиран след 1 година и изтрит след 3 години.

Когато ни се налага да спазим законови, регулаторни, данъчни или счетоводни изисквания, ние ще запазим Вашите лични данни за по-дълги периоди от време, но само когато е разрешено да направим това, включително и да имаме точен запис на Вашите отношения с нас в случай на оплаквания или предизвикателства или ако основателно вярваме, че има възможност за правни действия, свързани с Вашите лични данни или сделки.

Ние поддържаме политика за съхранение на данни, която прилагаме към записите за които се грижим. Когато личните Ви данни вече не се изискват и нямаме правно изискване да ги запазим, ние ще гарантираме, че те са или сигурно изтрити, или съхранявани по начин, който е анонимен, а личните данни вече не се използват от бизнеса.

 1. КАКВИ СА ПРАВА ВИ?

Имате няколко права във връзка с личните Ви данни. В обобщение, имате право да поискате: достъп до вашите данни; коригиране на грешки в нашите файлове; изтриване на записи, когато вече не се изискват; ограничения върху обработката на Вашите данни; възражение срещу обработката на вашите данни; преносимост на данни; и разнообразна информация във връзка с автоматизирано вземане на решения и профилиране или основа за международни трансфери. Също така имате право да подадете жалба до Вашия надзорен орган (подробности за които са посочени в раздел 11 по-долу). Те са дефинирани по-подробно, както следва:

ПРАВО: Достъп

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА:

Можете да ни помолите да:

 • потвърдите дали обработваме Вашите лични данни;
 • да Ви предоставим копие от тези данни;
 • да Ви предоставим друга информация за Вашите лични данни, като например какви данни имаме, за какво ги използваме, на кого я разкриваме, дали я прехвърляме в чужбина и как я защитаваме, колко дълго я запазваме, какви права имате, как можете да подадете жалба, откъде сме получили Вашите данни и дали сме извършили автоматизирано вземане на решения или профилиране, доколкото тази информация не Ви е била предоставена в тази Политика.

ПРАВО: Поправяне

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА:

Можете да ни помолите да отстраняваме неточни лични данни. Може да се опитаме да проверим точността на данните, преди да ги коригираме.

ПРАВО: Изтриване / право да бъдете забравени

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА:

Можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но само когато:

– вече не е необходимо за целите, за които е събрана; или

– сте оттеглили съгласието си (когато обработката на данните се основаваше на съгласие); или

– следва успешно право на възражение (вж. „възражение“ по-долу); или

– то е било извършено незаконно; или

– е необходимо да се спази правно задължение, което е задължение на „Камен бряг“ ЕООД.

Не се изисква да спазваме молбата Ви да изтрием личните Ви данни, ако обработването на личните Ви данни е необходимо: за спазване на правно задължение; или за установяване, упражняване или защита на правни искове във връзка със свободата на изразяване или за целите на архивирането в интерес на обществото, научни или исторически научни цели или статистически цели.

В контекста на маркетинга, моля, имайте предвид, че ще поддържаме списък за премахване, ако сте се отказали от получаването на маркетингово съдържание, за да сте сигурни, че няма да получавате по-нататъшни съобщения.

ПРАВО: Ограничено

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА:

Можете да поискате от нас да ограничаваме (т.е. да държим, но да не използваме) личните Ви данни, но само когато:

– тяхната точност е оспорена (вж. по-долу „Поправяне“), за да можем да проверим нейната точност; или

– обработката е незаконна, но не искате да бъде изтрита; или

– вече не е необходимо за целите, за които са били събрани, но все пак трябва да установим, да упражним или да защитим правни искове; или

– Вие сте упражнили правото си на възражение и се очаква да бъде потвърдено наличието на императивни основания

Можем да продължим да използваме Вашите лични данни след искане за ограничение, където:

– имаме вашето съгласие; или

– да се установяват, упражняват или защитават правни искове; или

– да защитава правата на друго физическо или юридическо лице

ПРАВО: Преносимост

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА:

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните Ви данни в структуриран, често използван, машинно четяем формат или можете да поискате да бъдат пренесени директно към друг контролер на данни, но само във случай, когато обработката е основана на Ваше съгласие или изпълнение на договор с Вас; и обработката се извършва с автоматизирани средства.

ПРАВО: Възражение

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА:

Можете да се противопоставите на всяка обработка на Вашите лични данни, чиито правни основания имат нашите „законни интереси“ (вижте допълнение 2 за повече подробности), ако смятате, че основните Ви права и свободи надвишават законните ни интереси. След като сте възразили, имаме възможност да покажем, че имаме убедителни законни интереси, които заменят Вашите права, но това не важи, доколкото възраженията се отнасят до използването на лични данни за целите на директния маркетинг.

За да упражните правата си, можете да се свържете с нас, както е посочено в раздел 11. Моля, имайте предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Приемаме поверителността на всички записи съдържащи лични данни сериозно, и си запазваме правото да Ви поискаме доказателство за самоличността Ви, ако направите заявка.

Ние няма да искаме такса за упражняване на Вашите права във връзка с Вашите лични данни, освен ако Вашето искане за достъп до информация е неоснователно, повтарящо се или прекомерно, в който случай ние ще таксуваме разумна сума при тези обстоятелства.

Целта ни е да отговорим на валидни искания в рамките на един месец, освен ако не е особено сложно или сте направили няколко искания, в който случай се стремим да отговорим в рамките на три месеца. Ще ви уведомим дали ще отнеме повече от един месец. Може да попитаме, ако можете да помогнете, като ни кажете какво точно искате да получите или сте загрижени. Това ще ни помогне да действаме по-бързо.

Местните закони, включително в България, предвиждат допълнителни изключения, по-специално правото на достъп, при което лични данни могат да бъдат задържани от Вас при определени обстоятелства, например когато те са обект на законни привилегии.

 1. КОНТАКТИ И ЖАЛБИ

Основната точка за контакт по всички въпроси, произтичащи от тази Политика, включително искания за упражняване на права на субекти на данни, е наш служител по защита на данните. Със служителят по защита на данните може да се свържете по следния начин:

kamenbr1office@gmail.com

Ако имате оплакване или притеснение относно начина, по който използваме личните Ви данни, моля, свържете се с нас на първо място и ще се опитаме да разрешим проблема възможно най-скоро.

Също така имате право да подадете жалба до Вашия национален надзорен орган по защита на данните по всяко време.

В България надзорният орган за защита на данните е http://www.mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za -onlain-1608-0.html.  Или можете да използвате https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG.  

Моля, моля, опитайте се да разрешите всеки проблем първо с нас, въпреки че имате право да се свържете с Вашия надзорен орган по всяко време.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА

Дейност: Създаване на запис в нашите CRM системи

Вид на събраната информация: Данни за връзка и подробности за ангажимента

Базата, на която използваме информацията: Изпълнение на договор, законни интереси (за да се гарантира, че имаме точен запис на всички потребители, с които взаимодействаме)

Дейност: Осигуряване на грижа и поддръжка на клиентите

Вид на събраната информация: Данни за връзка, Детайли на ангажираността и Данни за устройството

Основата, на която използваме информацията: Изпълнение на договор

Дейност: Маркетинг

Тип на събраната информация: Данни за връзка, Предпочитания за маркетинг

Основание, на което използваме информацията: Законни интереси (за предоставяне на информация за „Камен Бриг“ ЕООД, които могат да представляват интерес, за създаване на сегменти от аудитории с цел осъществяване на целеви маркетинг, обогатяване на данните, които използваме за осигуряване на маркетингово съдържание за Вас по по-добър, по-персонализиран начин)

Дейност: Спазване на законовите и регулаторни задължения

Вид на събраната информация: Данни за връзка и подробности за ангажимента

Основата, на която използваме информацията: Правно задължение

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – РЕЧНИК

Потребител: означава човек, който ще има, който има или купува билети за музеи или чрез уеб сайтове, стоки или услуги на „Камен бряг“ ЕООД или участва в конкурс с награда / състезание или „Камен бряг“ ООД.

Контрольор на данни: означава физическо или юридическо лице, което определя средствата и целите на обработката на лични данни.

Предмет на данните: означава лице, за което се отнасят личните данни.

ЕИП означава Европейското икономическо пространство.

GDPR: означава Общият регламент за защита на данните, който влиза в сила на 25 май 2018 г. и замества предишната Директива 95/46 / ЕО за защита на данните.

Законни интереси: това е основание, което може да бъде използвано от организациите като законна основа за обработка, например, когато личните данни се използват по начин, който може разумно да се очаква или има непреодолима причина за обработката.

Държавите-членки: означава страните, които са част от Европейския съюз.

Защитен щит: означава рамка, която е приета за защита на правата на лицата, чиито данни са прехвърлени в САЩ.

Профилиране: означава да анализирате личните си данни, за да оцените поведението си или да предскажете неща за Вас, които са от значение в контекста на забавлението, като например колко вероятно сте да присъствате на определено събитие, на което сме домакин.

Специални категории данни: означава всякакви лични данни, свързани с Вашето здраве, генетични или биометрични данни, наказателни присъди, сексуален живот, сексуална ориентация, расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации.

Доставчици на услуги: това са редица трети страни, на които възлагаме определени функции на нашия бизнес. Например имаме доставчици на услуги, които предоставят / поддържат „информационни приложения или системи, базирани на облак“, което означава, че Вашите лични данни ще бъдат хоствани на техните сървъри, но под нашия контрол и насоки. Ние изискваме от всички наши доставчици на услуги да спазват поверителността и сигурността на личните данни.

ПОЛИТИКА НА COOKIE-та

Какви бисквитки използваме и защо ?

Нашият уеб сайт използва „бисквитки“, за да Ви отличи от другите потребители на нашия уеб сайт. Това ни помага да осигурим добро изжи2вяване, когато разглеждате нашите уеб сайтове и ни позволява да подобряваме нашия сайт.

„Бисквитката“ е малък файл с букви и цифри, който съхраняваме в браузъра или твърдия диск на Вашия компютър, ако сте съгласни.

„Бисквитките“ съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на вашия компютър.

Използваме следните „бисквитки“:

– Строго необходими бисквитки. Това са „бисквитки“, които са необходими за функционирането на нашия уебсайт. Те включват например „бисквитки“, които ви позволяват да влезете в защитени зони на нашия уеб сайт, да използвате пазарска кошница или да използвате услуги за електронно плащане.

– Аналитични / ефективни бисквитки. Те ни позволяват да разпознаваме и броим броя на посетителите и да видим как посетителите се движат около нашия уебсайт, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който функционира нашият уеб сайт, например, като гарантира, че потребителите намират лесно това, което търсят.

– Функционални „бисквитки“. Те се използват, за да ви разпознаят, когато се върнете на нашия уебсайт. Това ни дава възможност да персонализираме съдържанието си за Вас, да Ви поздравим по име и да помним Вашите предпочитания (например Вашия избор на език или регион).

– Насочване на „бисквитките“. Тези „бисквитки“ записват посещенията Ви на нашия уебсайт, посетените от Вас страници и връзките, които сте проследили. Ще използваме тази информация, за да направим уебсайта ни и рекламите, показвани на него, по-подходящи за Вашите интереси. Също така можем да споделяме тази информация с трети страни за тази цел.

Моля, обърнете внимание, че трети страни (включително например рекламни мрежи и доставчици на външни услуги като услуги за анализ на уеб трафик) също могат да използват „бисквитки“, за които нямаме контрол. Тези „бисквитки“ вероятно са „бисквитки“ за анализ / ефективност или „бисквитки“ за насочване.

Можете да блокирате „бисквитките“, като активирате настройката в браузъра си, която Ви позволява да откажете настройката на всички или някои „бисквитки“. Ако обаче използвате настройките на браузъра си, за да блокирате всички „бисквитки“ (включително основни бисквитки), може да нямате достъп до всички или части от нашия сайт.

С изключение на основните бисквитки, всички „бисквитки“ ще изчезнат след 30 дни.

error: Content is protected :)